Substráty

Substráty Fertia s kompostem jsou přímo použitelné a vyhnojené substráty vhodné pro výsadbu trávy, květin, zeleniny, keřů a dřevin na zahradě a do truhlíků či květináčů.  Kompost dodává rostlinám živiny, obohacuje půdu a zabezpečuje optimální vláhové poměry v půdě.

Univerzální Fertia Substrát s kompostem - volně ložený, PE pytle 50 l, 20 l

Univerzální substrát s kompostem je přímo použitelný a vyhnojený substrát vhodný pro výsadbu trávy, květin, zeleniny, keřů a dřevin na zahradě, do truhlíků či květináčů.

 

Trávníkový Fertia Substrát s kompostem - volně ložený, PE pytle 50 l 

Trávníkový substrát se vyrábí smícháním kvalitního kompostu a písku. Trávníkový substrát je určen k založení vegetační vrstvy o mocnosti 5–7 cm při zakládání trávníků. Trávníkovým substrátem je možné vyrovnat případné terénní nerovnosti, maximální mocnost vyrovnávací vrstvy je 10 cm.

 

ContactMessage

Fertia s.r.o.
Okružní 963
674 01 Třebíč
Česká republika
info@fertia.cz
tel.: 602 723 849

IČ: 01421182
DIČ: CZ01421182
C 78014 vedená u Krajského soudu v Brně