Kompost je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy organická hmota, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní rostlinné živiny ve vyváženém poměru.

Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písečných půd. Zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.

Ekologické zemědělství

Náš Blanenský a CMC kompost je možné použít v ekologickém zemědělství dle nařízení rady (ES) č. 834/2007 a nařízení komise (ES) č.889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Rozsah a způsob použití

Kompost se používá ke hnojení při zřizování a při výsadbě veřejné zeleně a ke hnojení zemědělských pozemků. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd, polí a zahrádek, při výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě kyselomilných). Kompost se aplikuje zpravidla na podzim pomocí rozmetadel na chlévskou mrvu tak, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření hnojiva na hnojenou plochu. Bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.

Produktové listy ke stažení

Blanenský kompost
CMC kompost

Doporučené dávkování kompostu

Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři roky. Dávka se určí podle následné plodiny, obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. 

Kde se kompost vyrábí

Společnost Fertia vyrábí kompost jako organické hnojivo ve svých kompostárnách v Blansku a v Náměšti nad Oslavou. Prodej kompostu probíhá přes síť našich obchodních partnerů nebo přímo přes naše webové stránky. Kompost můžete samozřejmě koupit volně ložený i balený v pytlích po 20 a 50 l v našich kompostárnách v Blansku a u Náměště nad Oslavou.

Naše komposty a substráty můžete zakoupit pytlované i volně ložené.

Doporučení pro zahrádkáře a pěstitele

Kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby – od jara do pozdního léta. Aplikuje ve výživě rostlin – tedy při přípravě půdy před výsadbou. Regenerační dávka k přihnojování rostlin během vegetace, travnatých ploch po seči apod. Kompost není vhodný pro kyselomilné rostliny jako např. rododendrony, azalky, borůvky, vřesy, jehličnany.

Trvalky – při výsadbě lze doporučit k jejich zahrnutí substrát z půdy a kompostu v poměru 1 : 1, během vegetace 4 l kompostu / 1 m2

Rostliny v květináčích – namíchat kompost se zeminou nebo pískem v poměru 1 : 1

Růže – při výsadbě zapravit do vrchní vrstvy půdy 4 – 6 lopat kompostu / 1 m2

Trávníky – přihnojování kompostem 2 l / 1 m2. Po rozhození je nutné kompost mělce zapravit do půdy

Zelenina – na jaře se kompost aplikuje na celou plochu a mělce se zapraví. Použitá dávka 4 – 8 l / 1 m2. Nepoužívat na česnek a luštěniny

Ovocné stromky – při výsadbě přimíchat několik lopat kompostu do vrchní vrstvy půdy k zahrnutí jamek. Později během vegetace 2 – 2 l / 1 m2