Nabídka pro profesionální zahradnické firmy, stavební firmy, zemědělce a speciální aplikace

Realizace a údržba

Společnost Fertia s.r.o. nabízí realizátorům
a zahradníkům možnost zakázkového míchání substrátů!!!

Nabízíme

 • Komposty
 • Střešní substráty
 • Substráty pro výsadbu
 • Trávníkové substráty

Pro profesionální zahradnické firmy, stavební firmy, zemědělce nabízíme jednorázové i opakované dodávky volně ložených produktů s dopravou na místo určení z našich zařízení:

 • Kompostárna Náměšť (směrem k lomu u Vícenic u Náměště nad Oslavou)
 • Kompostárna Blansko (směr Olešná vedle ČOV – Brněnská ulice, Staré Blansko)
 • kvalitní kompost pro ohumusování svrchní vrstvy půdy po stavebních a terénních úpravách
 • nabízený kompost je kvalitní jemně přesetý organický materiál a má registraci u ÚKZÚZ jako výrobek – hnojivo
 • univerzální a trávníkový substrát s obsahem kompostu s příslušnou registrací ÚKZÚZ

Dále nabízíme

 • možnost uložení přebytečné zeminy – i hlušiny, ale bez kamení a jiného znečištění dle požadavků aktuální odpadové legislativy
 • uložení Biologicky rozložitelného odpadu – tráva, větve, listí, shrabky, … se řídí ceníkem každého zařízení, záleží na kvalitě a množství
 • možnost namíchání substrátu dle individuální dohody

Zpravidla se jedná o unikátní dodávky a individuální obchodní kontrakty. Pro detailní informace a zpracování nabídky nás kontaktujte na info@fertia.cz nebo na tel. 602 723 849 (Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.)