Nabídka odborných služeb

Díky našim dlouhodobým zkušenostem z oboru zpracování odpadů a výroby hnojiv Vám můžeme nabídnout poradenství při provozování podobných zařízení:

  • odborné studie a analýzy
  • provozní řády
  • registrace hnojiv a substrátů
  • podpora při řešení provozních problémů
  • podpora při využití uplatnění produktu procesu
  • věda a výzkum

Aktuálně řešené projekty

Název projektu:

Vývoj, testování a inovace specifických substrátů pro zahradnictví s využitím kompostů a dalších produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011546

Projektový tým: Fertia s.r.o., Mendelova univerzita v Brně

Financováno: OP PIK MPO České republiky

Doba řešení: 6/2018 – 12/2020

Anotace projektu:

Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně zajistit přenos Znalostního transferu z akademického prostředí, v oblasti přenosu odborných znalostí s vývojem metod zpracování kompostů a biologicky rozložitelných odpadů do výsledného produktu specifický zahradní substrát. Se zapojením asistenta znalostního transferu vytvořit podmínky pro praktický vývoj a inovaci nového produktu specifického zahradního substrátu v podmínkách partnerského podniku a zavedení nového produktu do výrobního programu.

Cílem projektu je společně se znalostní organizací pracovat na vývoji nového produktu a to vývoji takových metod využití kompostu a produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů, formou vývoje správných poměrů a složení receptur zakládek mikrobiálního kompostování se zapracováním produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů kdy na konci nově vyvinutého technologického procesu vznikne nový produkt specifický substrát pro zahradnictví. Dalším cílem projektu je zlepšení vlastních výrobních procesů výroby substrátů s obsahem organických hnojiv.