Blanenský kompost – kvalitní organické hnojivo

Kompostárna Blansko a Kompostárna Náměšť nabízí k prodeji kvalitní kompost za výhodnou cenu. Kompost je možné odebrat do vlastních nádob nebo dopravních prostředků, případně je možné objednat jeho přepravu ve velkoobjemovém kontejneru.

Blanenský kompost je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost. Rozsah a způsob použití: Používá se ke hnojení při zřizování, výsadbě veřejné zeleně, a ke hnojení zemědělských pozemků. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd, polí a zahrádek, při výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě kyselomilných). Doporučené dávkování: Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři roky. Dávka se určí podle následné plodiny, obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. Aplikuje se zpravidla na podzim pomocí rozmetadel na chlévskou mrvu tak, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření hnojiva na hnojenou plochu. Bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.