Certifikace našeho CMC kompostu

Náš CMC kompost získal certifikaci “produkt vhodný pro ekologické zemědělství”.

Certifikace zabezpečuje standardní vysokou kvalitu našeho kompostu, a je potvrzením splnění biologických podmínek procesu a definováním konkrétní kvality pro jeho využití. Certifikovaný kompost lze s jistotou uplatnit v ekologickém zemědělství, při revitalizaci půd degradovaných a ohrožených erozí, pro bezpečnou aplikaci na půdách v oblastech ochrany podzemních a povrchových vod a pro využití k výrobě substrátů. 

CMC kompost zakoupíte jak volně ložený tak pytlovaný na jedné z našich kompostáren nebo ve vybraných partnerských prodejnách. Kontakt naleznete zde.