Složení a vlastnosti našich kompostů

Vážení příznivci přírodních produktů, recyklace a vůbec šetrného přístupu k přírodě. Jelikož neustále zjišťujeme, že kolem kompostu, jeho výroby, použití, kvality, přírodních substrátů a dalších souvisejících věcí panuje neskutečné množství předsudků, polopravd, nepravd a obecně je v tomto směru malá informovanost občanů, rozhodli jsme se Vám postupně přinášet informace o různých souvislostech a mýtech v tomto oboru a budeme se je pokoušet uvádět na pravou míru a přinášet co nejvíce použitelných informací.

Je kompost nebezpečný, když se vyrábí z odpadů?

Často se objevuje názor, že kompost je nebezpečný tím, že obsahuje znečišťující látky, zárodky mikroorganismů, semena plevelů a další nežádoucí příměsi. Pokud někdo vyrábí kompost z nevyhovujících odpadů nevyhovujícím způsobem, může to být pravda. Takový výrobce by však neměl vlastnit registraci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), která je podmínkou uvádění kompostu na trh. Při jejím udílení a pravidelných kontrolách jsou nezávisle testovány vzorky jak na obsah nežádoucích příměsí, tak na kvalitativní parametry a dále je kontrolováno dodržení povolených používaných vstupních surovin a správného výrobního postupu, při kterém například musí dojít k tzv. hygienizaci, což je udržení teploty nad předepsanou hranicí po předepsanou dobu (nejčastěji min. 55°C po dobu min. 3 týdnů), čímž dojde k zahubení semen plevelů a zárodků škůdců či patogenů. Registrovaný kompost je tedy zárukou alespoň uvedených kvalit. V naší společnosti navíc zvyšujeme jeho kvalitu dále intenzivním procesem kompostování (správná příprava surovin a pravidelné provzdušňování), příjmem pouze rostlinných odpadů (nepřijímáme kaly, které jsou potenciálním nositelem znečištění – i když nemusí být vždy nebezpečné) a přesetím hotového kompostu na jemném třídícím zařízení. Takto vyrobený kompost neobsahuje žádné znečišťující látky a navíc je nositelem organické hmoty a velkého množství živin v té nejpřirozenější formě.

Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. – jednatel společnosti Fertia s.r.o.