Účast na 16. ročníku konference “Biologicky rozložitelné odpady”

Ve dnech od 15. – 17. 9. 2021 se zástupci firmy Fertia s.r.o. zúčastnili 16. ročníku konference „Biologicky rozložitelné odpady“ pořádané Kompostářskou asociací, která se konala v Náměšti nad Oslavou.

Výstupy z konference

V rámci konference byla účastníkům exkurzí představena technologie kompostování od dvou firem, které se již etablovaly v oboru zpracování biologicky rozložitelných odpadů kompostováním. Byly představeny dva typy technologií – kompostování v klasických pásových zakládkách, tak i kompostování v biofermentorech s řízeným provzdušňováním. Následná debata ukázala, že řada účastníků se ve vlastním zařízeních potýká s řadou problému, které mohly být následně diskutovány mezi účastníky a rady “zkušenějších” provozovatelů jim mohou pomoci v jejich provozech kompostáren.

Vlastní konferenční dny pak nabídly jak informace obecnějšího rázu, tak praktické informace k provozu kompostárenského zařízení.

Zazněly prezentace jak od Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva životního prostředí. Obě se týkaly jak legislativního rámce zpracování bioodpadů, tak následné aplikace organických hnojiv – kompostů na zemědělské půdy. O významu organické hmoty pro půdu v obecné rovině informovali zástupci univerzit a jeden zemědělský podnikatel a zároveň provozovatel kompostárny nás informoval o praktickém dopadu aplikace kompostů na jeho farmě. Velký ohlas sklidila přednáška o změnách odpadové legislativy pro kompostárny, která byla vedena zkušeným podnikovým ekologem.